Bejelentkezés
English
ÉrMeHáló
|||
Főoldal | Hírek

Az erény a gazdaság alapja, nem csak „hab a tortán”

2017. 10. 07.

Van átjárás a teológia és a gazdaságtudomány között – hangzott el a KETEG vatikáni díjazását ünneplő hazai fogadáson.

 

Mint arról korábban is beszámoltunk, magas szintű egyházi elismerésben részesült a KETEG, azaz a „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban" című hazai posztgraduális program. A XVI. Benedek pápa által alapított „Tágabb Értelem Díj" (Expanded Reason Award) átadása alkalmából 2017. szeptember 27-én járt a Vatikánban a KETEG küldöttsége: dr. Baritz Laura domonkos nővér, a képzés vezetője, valamint Tóth József, a keresztény vállalkozókat és cégvezetőket összefogó ÉrMe Hálózat vezetője.

 

Ebből az alkalomból október 5-én ünnepi fogadást rendeztek a Sapientia Főiskolán, mely a KETEG képzésnek is otthont ad. Várnai Jakab OFM, a főiskola rektora házigazdaként köszöntötte a résztvevőket, és arról beszélt, hogy a KETEG elindulása és sikere a főiskola szempontjából is fontos. A képzés határterülettel foglalkozik – hangsúlyozta –, és míg korábban a keresztény teológia és a gazdaságtudomány között „üvegfalat" érezhettünk, most kiderült, hogy valójában egy világról van szó, és a különböző területek között van átjárás. A Sapientia ezzel kilépett az akadémiai képzés keretei közül, és üzletemberek, gazdasági szakemberek oktatásában is részt vesz – tette hozzá.

 

Ezután Tóth József, az ÉrMe Alapítvány elnöke beszélt az ÉrMe Hálózat nevében, mely a KETEG „termékmenedzsereként" a kezdetektől felkarolta a képzés ügyét. Hogyan kerülnek a vállalkozók egy ilyen ügy közelébe? – tette fel a kérdést. Válaszként egyrészt az ÉrMéhez tartozó vállalkozók keresztény hitét nevezte meg, másrészt azt, hogy ezek az emberek hivatásnak tekintik a vállalkozásukat. Ebből származik az az elhivatottság és „tűz", amivel a szervezési és menedzsmentfeladatokat is el tudják látni – mondta, majd név szerint köszönetet mondott az oktatóknak, akik a KETEG képzésben részt vettek.

 

Baritz Laura nővér, a KETEG vezetője a képzés mögött álló szemléletet a kaleidoszkóphoz hasonlította: mint mondta, a KETEG nem a hagyományos közgazdaságtan tagadása, hanem azok elemeinek „a kaleidoszkóp elforgatása" utáni más rendszerben, más mintázatban való összerakása, más tudományágak elemeivel való kiegészítése. Egy újabb hasonlattal élve azt is hozzátette: az erényeknek a gazdasági tevékenységben nem a „hab a tortán" szerepük van; a KETEG felfogásában mindennek az alapja az ember boldogsága és az erényes élet, azaz olyat tortáról van szó, ahol „a hab van alul".

 

Varga László, a kaposvári egyházmegye püspöke rövid beszédében Szent II. János Pál pápát idézte, aki „a Mammon vallásáról" beszélt, mint korunk egyik fő bajáról. A püspök szerint erre a hamis vallásra nagyszerű válasz a KETEG missziója, mely a gazdaság evangelizálására irányul.

 

Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója a KETEG egyik fontos szellemi előzményének tekinthető Altern Csoportra hívta fel a figyelmet – melynek maga is tagja volt –, illetve e csoport alapítójára, Kindler József közgazdász-professzorra hívta fel a figyelmet. Fontos lenne ennek a szellemi hagyatéknak a tudatosabb ápolása – mondta. „Az Egyház társadalmi tanítása nem múzeumi tárgy" – hangsúlyozta ezek után –, e tanítás megismerése pedig nem tárlatvezetés. A tét valójában a saját életünk integritása, hogy aszerint élünk-e, amit gondolunk, és amiben hiszünk.

 

Az erény a gazdaság alapja, nem csak „hab a tortán”

 

Baritz Laura nővér és Tóth József (a fotó egy másik rendezvényen készült)

 

 

A díjat rendkívül erős mezőnyben – 30 ország 367 pályázója között – nyerte el a magyarországi kezdeményezés. A Joseph Ratzinger Vatican Alapítvány és a madridi Francisco de Vitoria Egyetem által az év elején kiírt Expanded Reason Award nemzetközi pályázat „tanítás" kategóriájának díját érdemelte ki a KETEG. (Ugyanebben a kategóriában a másik díjat az amerikai Loyola Egyetem kapta.)

 

A díjátadás másnapján a hazai küldöttség tagjai részt vehettek a pápai audiencián, ahol személyesen is találkozhattak és kezet foghattak Ferenc pápával. Baritz Laura nővér a hazai domonkos nővérek üdvözletét vitte a Szentatyának, Tóth József pedig a zakóján viselt ÉrMe-jelvényt adta a pápa kezébe, mintegy áldását kérve az általa képviselt magyarországi közösségre.

 

A KETEG eredetileg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola posztgraduális négy féléves akkreditált képzési programja és a Budapesti Corvinus Egyetem választható tantárgya, „Emberközpontú gazdaság" néven. A Baritz Laura nővér, illetve a hazai domonkos nővérek által kezdeményezett programot az ÉrMe Hálózat a kezdetektől felkarolta: a katolikus társadalmi tanítás elméleti alapjain nyugvó oktatást a hazai keresztény vállalkozók és cégvezetők gyakorlati tapasztalataival bővítette. Egyes tagjai folyamatosan részt vesznek a képzésben, továbbá a KETEG-misszióhoz kapcsolódó kiadványok megjelentetését, konferenciák lebonyolítását is magára vállalta a szervezet. Az együttműködésnek az utóbbi években a KETEG-Oikonomia Kutatóintézet Alapítvány ad keretet, melyet a magyarországi Domonkos Nővérek Kongregációja és az ÉrMe Alapítvány közösen hozott létre.

 

 

Bővebben a díjról

 

„Az Expanded Reason Award XVI. Benedek pápa koncepciója alapján született. Olyan képzési, kutatási programokat díjaz, amelyek egy konkrét szakmai terület (például biológia, informatika, orvoslás, közgazdaságtan stb.) szűken vett értelmezése helyett egy tágabb értelemre („expanded reason") támaszkodnak, vagyis ahol a diszciplína magába foglalja az emberről és a tudományterület végső céljáról szóló kérdések tárgyalását is. A pályázat tehát olyan munkák előtérbe állítását szolgálja, ahol a világi szaktudományok tanítása, kutatása párosul a teológia, filozófia, erkölcstan kérdéseivel is, így adva egy holisztikus, integrált szemléletet az egyes tudományos kérdéseknek, témáknak, amelyek nem téveszthetik szem elől az ember valódi lényegét, szükségleteit, céljait, természetét" – mondja a díjról dr. Baritz Laura domonkos nővér, a KETEG képzés vezetője.

 

„Keresztény vállalkozókként, cégvezetőkként mi is arra törekszünk, hogy mindennapi gazdasági tevékenységünket egy tágabb keretben értelmezzük, az adott társadalmi környezetben, illetve az Egyház társadalmi tanításában is megfogalmazott emberképből kiindulva. Ezt fejezi ki a jelmondatunk is: Az üzlet több, mint profit!" – mondja Tóth József, az ÉrMe Hálózat vezetője, az ÉrMe Alapítvány kuratóriumi elnöke. – „Vagyis nem csupán arról van szó, hogy bizonyos morális – mondjuk az adófizetési fegyelemre vagy a környezet védelmére vonatkozó – szabályokat megpróbálunk betartani, hanem arra törekszünk, hogy az üzleti tevékenységünk egészében a közjót és az ember javát szolgálja."

 

 

Bővebben a KETEG képzésről

 

A KETEG képzés 2010-ben indult a budapesti Sapientia Főiskolán, három tantárgyblokkban valósítva meg az integrált szemléletű, „emberközpontú gazdaság" oktatását az Egyház társadalmi tanításának alapján. A teológiai-filozófiai blokk, részletesen foglalkozva antropológiai kérdésekkel, mintegy megalapozza az erényetikai alapokon tárgyalt gazdaság emberképét, a „homo moralis"-t, illetve a gazdasági életben a kölcsönösséget is megvalósítani képes „homo reciprocans"-t; a társadalomtudományi blokk látókör-bővítő tantárgyakat kínál, elmélyítve a közgazdasági diszciplína integrációs és társadalmi jellegét; a harmadik pedig a gazdasági témákat felölelő közgazdasági blokk, amely már „emberközpontú" szemléletben tárgyalja az adott gazdasági tárgyakat. A Sapientia és a Corvinus együttműködése alapján kezdődött 2013-ban a Corvinuson folyó képzés, melynek hallgatói létszáma eléri a 180 főt félévente. A KETEG képzés együttműködik a római Pápai Szent Tamás Egyetemmel (Angelicum) is.

 

A KETEG Oikonomia Alapítvány 2015 óta vezeti a KETEG missziót, amelynek segítségével az „emberközpontú" gazdasági elvek mind szélesebb tudományos és köznapi körben válnak ismertté. Az alapítvány nevéhez fűződnek – az ÉrMe Hálózat szervezésében lebonyolított – nagyszabású konferenciák (például: „A boldogság közgazdaságtana", „Pénzen innen és túl"), jelentős könyvek (például: Emberközpontú gazdaság, szakkönyv az etikus és fenntartható gazdasághoz; Antonio Genovesi: Értekezések a kereskedelemről avagy a polgári gazdaságról, 1765-69; Baritz Sarolta Laura OP: Háromdimenziós gazdaság. Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában), továbbá könyvbemutatók, valamint a KETEG-szalon szervezése. Az alapítvány jogosultsága kiterjed a kutatási, ismeretterjesztési tevékenységekre is.

 

 

Rólunk 

Nyitólap

 

Az ÉrMe (ÉrtékMegőrző) Hálózat a keresztény vállalkozók és cégvezetők közösségeinek, klubjainak hálózata. Jelmondatunk: Az üzlet több, mint profit. Ha szeretne rólunk többet megtudni, kattintson az alábbi linkre! 

Tovább»

Könyvtár 

Ajánlott olvasmányok keresztény vállalkozóknak, cégvezetőknek

Nyitólap

Van, ami még hiányzik a listából? Várjuk olvasóink javaslatait.

Tovább»

ÉrMe Hálózat
ÉrMe Alapítvány
ÉrTe Nonprofit Kft.
Érme Budapest Klub
ÉrMe Szakember Klub
ÉrMe Páty Klub
ÉrMe HR Műhely
ÉrMe Junior Klub
ÉrMe Bakony Klub
ÉrMe Építőipari Kerekasztal
Alapinformációk
Rólunk
Bemutatkozó-kiadványunk
ÉrMe-kapcsolat
Honlap-impresszum
Statútum
Statute in English
ÉrMe Brochure
Társadalmi szerepvállalás
Ügyek és projektek
Az üzleti vezető hivatása
Szövetségeseink
ÉrMe-könyvtár
  ©2012 ÉrMe Alapítvány  |  Impresszum  |  Médiaajánlat