Bejelentkezés
English
ÉrMeHáló
|||
Főoldal | Hírek

Lelki-szellemi hidak épülnek a Bánságban

2013. 04. 09.

Az ÉrMe is támogatta a nagybecskereki kollégium bővítését. 

 

A karácsonyi ÉrMe-KÉRME jótékonysági árverés egyik nyertese a tíz éves délvidéki Emmausz fiúkollégium volt. A bánsági szórványban, Muzslyán működő kollégium jelentősége túlmutat pillanatnyi szerepén. Egymástól szinte teljesen elszigetelten felnövekvő magyar fiatalok között hoz létre lelki és szellemi hidakat. Az intézmény „jószolgálati nagykövetével", Schön Györggyel beszélgettünk.

 

– A kollégium bővítése már korábban elkezdődött. Hogyan áll most az építkezés?

 

– A tornaterem falait még tavaly felhúzták, év elején pedig elkészült a födém is. A terem fölött további szobákat alakítanak ki; ezek a munkálatok jelenleg is zajlanak. Az új tornaterem több szempontból is fontos: egyrészt a kollégista fiúknak eddig nem nagyon volt hol mozogniuk, másrészről cél, hogy olyan közösségi tér jöjjön létre, mely nagyobb szabású rendezvények helyszíne lehet, gondoljunk akár egy bálra, vagy egy nagyobb látogató ifjúsági csoport elszállásolására.

 

Lelki-szellemi hidak épülnek a Bánságban

 

A budapesti Pannonia Sacra iskola 7. osztályának muzslyai útja, háttérben a kollégium épülő tornaterme 2012-ben

 

Lelki-szellemi hidak épülnek a Bánságban

 

2013 elején elkészült a födém is

 

 

– A Határtalanul program keretében határon túli osztálykirándulásokra pályázhatnak iskolák. A kollégium, mint szálláshely, be tud kapcsolódni ebbe a programba?

 

– Igen, ehhez minden feltétel adott, mint például a 4-5 ágyas fürdőszobás szobák, vagy a működő konyha. Többször kísértem ide általános iskolai diákcsoportokat a Határtalanul program keretében, de saját szervezésben is. Gyerekkoromat Nagybecskereken töltöttem, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy azok az egyének és közösségek, akikkel Budapesten kapcsolatba kerülök, megismerjék a Délvidéket, különösen azt a részt, a Közép- és Dél-Bánságot, ahonnan jöttem. Megismerni valamit leginkább személyes kapcsolatok útján lehet, ezért azon vagyok, hogy minél több utazás, találkozás jöjjön létre.

 

– Milyenek a kilátásaik a szórványban elő magyaroknak? Mennyire jellemző az elvándorlás?

 

– Sajnos „hagyományosan" elég nagy a migráció, függetlenül attól, hogy békeidő van, vagy polgárháború. Keletről nyugatra, a Bánságból Bácskába, aztán onnan északra, Magyarországra. Ennek több oka volt, van: a háború, a megélhetés, a magyar intézmények, a magyar tömb vonzereje. Sajnos ki kell mondani, hogy a délvidéki magyar politikum nem nagyon törődik a szórvánnyal, pedig azzal kiemelten kellene foglalkozni. Még mindig nagy az ellentét a szórvány (Bánság) és a tömb (Bácska) között. Az utóbbi években egyes magyar intézményeket Újvidékről Szabadkára (északra) vittek, a magyar szórványtelepülések pedig egyre jobban elszigetelődnek egymástól. A magyar civil és egyházi közösségek felmorzsolódnak. Hatalmasak a távolságok, a fiatalok pedig nem nagyon teszik meg ezeket: úgy nőnek fel, hogy nem ismerik egymást, inkább beolvadnak. Önálló magyar iskola nincs, csak magyar tagozat, de az is egyre kevesebb. Aki az első nyolc osztályt magyar tagozaton járja ki, szerencsésnek mondhatja magát. Dél-Bánságban, Nagybecskerektől délre csak három általános iskolában van nyolc osztályos magyar tagozat. Ezért a magyar identitás megőrzése szempontjából hatalmas jelentősége van a muzslyai Emmausz Kollégiumnak és a nagybecskereki Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának, mert az itt bentlakó fiatalok nagyobb része magyar középiskolai tagozatba járhat. És ami a legfontosabb: több éven át olyan magyar egyházi közösségben élhetnek, nevelkedhetnek, amilyenre az egész Bánságban nincs hasonló példa.

 

– Milyen források fedezik a kollégiumok működését?

 

– A két kollégium kb. másfél éve magyar állami normatív támogatásban részesül (50-60 más határon túli intézménnyel együtt – ez a rezsi kiadások egy részét fedezi), de mivel a gyerekek jellemzően nagyon szegény családokból jönnek, ez nem fedezi a kiadásokat. Több gyerek szülei terményben fizetik az ellátás költségeit. Noha közfeladatokat látnak el, a szerb államtól az intézmények semmilyen támogatást nem kapnak! A további kiadásokat adományokból, különböző magyarországi pályázatokból, és az iskolai szünetekben odalátogató csoportok fogadásából, ellátásából kell fedezniük.

 

– Az utóbbi időben többször olvashattunk a sajtóban szerbiai magyarverésekről, magyarellenességről. Mi a helyzet Nagybecskereken és a Bánságban?

 

– Ezek a jelenségek ott figyelhetők meg leginkább, ahol még ma is tömbmagyarság van, és jelentős mértékben történtek szerb betelepítések. A szórványban egyszerűbb a helyzet: az őshonos szerb lakosság ugyanis megszokta, hogy magyarok is élnek körülöttük. Ahhoz viszont, hogy a felnövekvő magyar ifjúság megmaradjon magyarnak, fontos lenne, hogy létrejöjjön egy önálló magyar iskolaközpont Nagybecskereken. Az egyházak, a politika, a magyar értelmiség, és a civil szféra teljes összefogása nélkül erre sajnos nincs sok esély. A lehető leghamarabb lépni kellene, mert fogynak a gyerekek. A kollégiumoknak jó hírük van, de sajnos egyre kisebb a vonzerejük azoknak az intézményeknek, amelyek hivatalból a magyarsággal foglalkoznak, gondolok itt például a helyi magyar amatőr színházra, a magyar kultúregyesületekre, magyar iskolai tagozatokra, vagy akár az egyházra. Ezt a fajta érdektelenséget a titói Jugoszlávia sajnos nagyon jól megalapozta. Negyven éve négy nagybecskereki általános iskolában volt magyar tagozat, ma csak egyben. De úgy látom, még mindig lehetne tenni valamit. Mindenekelőtt együtt kell működni!

 

Lelki-szellemi hidak épülnek a Bánságban

 

Schön György: "Mint Budapesten élő nagybecskereki, feladatomnak tartom, hogy segítsem a szülőhazámat. Úgy, hogy rendszeresen hazajárok. De sosem egyedül, mindig másokkal."

 

 

– Mit tehet az érdektelenség felszámolásáért egy kollégium?

 

– Nagyon sokat, ezért is választottam az árveréskor mottónak azt, hogy „Emmausz kollégium, az életre szóló találkozás helye". Bár erről az evangélium nem tesz említést, feltehető, hogy az emmauszi tanítványok a Jézussal való találkozást életük végéig közös barátságukban hordozták tovább! Személyes tapasztalatból mondom, hogy Muzslyán (lévén a kollégium egyházi, szalézi fenntartású) a fiúk hitben is növekednek, Jézussal is találkoznak. Miért menne le egy tordai fiatal Székelykevére? A búcsú és a ringlispíl miatt? Ugyan már! A kollégiumokban viszont – nagyon fontos életkorban – olyan barátságok jöhetnek létre a szórványbeli magyar fiatalok között, melyek a későbbiekben is megmaradnak. Ennek a hatása már most, tíz év (a lánykollégiumban tizenöt év) után is mérhető. Házasságok jönnek létre, barátságok szövődnek, újra közel kerülnek egymáshoz az itt élő magyarok, a fiatalok révén. Persze ez csak egy csepp a tengerben. Az elvándorlást ez sem állítja meg teljesen, de a kapcsolattartás, a sok közös élményben megélt barátságok már önmagukban nagyon sokat jelentenek. Az életre szóló találkozás másik értelmezése is nagyon fontos: ez a messziről odalátogatókra vonatkozik. Például azokra, akiket az elmúlt 10-12 évben alkalmam volt Magyarországról a Délvidékre „csalogatnom". Erre a rendszeresen megszervezett Háló Mozgalom nyitott helyi találkozói biztosítottak alkalmat, vagy a számos iskolai vagy felnőtt vagy családos csoport, kórus, előadó, támogató, akiknek sikerült felkeltenem az érdeklődését a „délebbi" Délvidék történelmi vagy földrajzi látnivalói iránt. A „lemenőknek" a legnagyobb élményt mégis a személyes találkozások jelentették az ottani magyar emberekkel, közösségekkel. Mint Budapesten élő nagybecskereki, feladatomnak tartom, hogy segítsem a szülőhazámat. Úgy, hogy rendszeresen hazajárok. De sosem egyedül, mindig másokkal. Barátságokat, kapcsolatokat építek és próbálok úgy segíteni, ahogy az az otthoniaknak jó.

 

R.L. Rólunk 

Nyitólap

 

Az ÉrMe (ÉrtékMegőrző) Hálózat a keresztény vállalkozók és cégvezetők közösségeinek, klubjainak hálózata. Jelmondatunk: Az üzlet több, mint profit. Ha szeretne rólunk többet megtudni, kattintson az alábbi linkre! 

Tovább»

Könyvtár 

Ajánlott olvasmányok keresztény vállalkozóknak, cégvezetőknek

Nyitólap

Van, ami még hiányzik a listából? Várjuk olvasóink javaslatait.

Tovább»

ÉrMe Hálózat
ÉrMe Alapítvány
ÉrTe Nonprofit Kft.
Érme Budapest Klub
ÉrMe Szakember Klub
ÉrMe Páty Klub
ÉrMe HR Műhely
ÉrMe Junior Klub
ÉrMe Bakony Klub
ÉrMe Építőipari Kerekasztal
Alapinformációk
Rólunk
Bemutatkozó-kiadványunk
ÉrMe-kapcsolat
Honlap-impresszum
Statútum
Statute in English
ÉrMe Brochure
Társadalmi szerepvállalás
Ügyek és projektek
Az üzleti vezető hivatása
Szövetségeseink
ÉrMe-könyvtár
  ©2012 ÉrMe Alapítvány  |  Impresszum  |  Médiaajánlat