Bejelentkezés
English
ÉrMeHáló
||
Főoldal

Társadalmi szerepvállalás

 

Ügyek és projektek

 

 

„Az ÉrMe célja hálót szőni olyan emberek és szervezetek közé, akik az üzleti életben a keresztény magyarság alapértékeinek megtartásával vesznek részt, s akik számára természetes, hogy az üzleti életben való eredményesség célja nem önmagában a siker, hanem a szűkebb vagy tágabb környezetükben élő rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak és az esélyegyenlőségnek a megteremtése." (Részlet az ÉrMe Statútumából.)

 

Az ÉrMe Hálózat tehát nem csupán az üzleti kapcsolatok fejlesztését tekinti céljának, hanem a közjó szolgálatát is. A hálózat társadalmi szerepvállalásának koordinálásáért elsősorban az Üzleti ÉrtékMegőrző Alapítvány (ÉrMe Alapítvány) a felelős.

 

 

JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉSEK, VÁSÁROK
Az ÉrMe a kezdetektől szervez minden adventi időszakban jótékonysági árverést, illetve vásárt. Egy-egy ilyen est alkalmával 2-5 célt támogat a bevételből, nagyrészt olyan közösségi kezdeményezéseket, melyek a rászorulók segítését vagy más nemes ügyet szolgálnak. (Közreműködők: az ÉrMe Hálózat összes szerveződése)

 

KERESZTÉNY SZIGET
2015-től szervez az ÉrMe – más keresztény szervezetekkel együttműködve – jó hangulatú, játékos programokat és komoly előadásokat is felvonultató családi napot a budapesti Margit-szigeten. A rendezvény célja a különböző civil közösségek és elkötelezett tagjaik ismerkedése, a kapcsolatok erősítése. A rendezvényen neves előadók a keresztények társadalmi szerepével, jelenlétével kapcsolatos kérdésekről tartanak előadásokat. (Közreműködők: az ÉrMe Hálózat összes szerveződései, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, HÁLÓ, KEVE)

 

KÖZJÓ MŰHELY
Az ÉrMe kezdeményezésére 2016-ban első alkalommal gyűlt össze több mint száz, a társadalomban aktív gondolkodó polgár, és közösen kereste a választ arra, hogy a keresztény értékeket és a keresztény társadalmi tanítás szempontjait milyen üzenetekkel lehet ma megjeleníteni a társadalomban. A rendezvényre az ökumenizmus szempontjai szerint és Kárpát-medencei kitekintéssel került sor. A rendezvényt a legszélesebb keresztény gondolkodói összefogás jellemezte, abban számos keresztény civil szervezet tagja vett részt, osztotta meg gondolatait.

 

KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága 2013-ban az ÉrMe Hálózatot bízta meg az első Katolikus Társadalmi Napok gyakorlati lebonyolításával. A sikeres fővárosi rendezvény után 2014-ben Miskolcon, 2015-ben Debrecenben, 2016-ban ismét Budapesten került sor az egyház szociális tevékenységeit széles körűen bemutató rendezvényre. Az ÉrMe Hálózat saját szerveződéseinek bemutatásán túl újszerű kezdeményezések bemutatásával képviseltette magát a rendezvényen (Közreműködők: az ÉrMe Hálózat összes szerveződése)

 

KERESZTÉNY TÁRSADALMI ELVEK A GAZDASÁGBAN (KETEG)
Az ÉrMe aktív szervezőként segíti a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola keretében folyó – Baritz Laura domonkos szerzetesnővér kezdeményezésére indult – képzést. Előadókkal részt vesz az oktatásban, közreműködik a program népszerűsítésében, valamint több közös konferencia szervezésére is sor került. A KETEG képzést a Corvinus Egyetemen is felvette tanrendjébe. A jövő gazdasági szakemberei, vezetői BA és MA szinten hallgathatják a szemeszterenként meghirdetett KETEG tárgyat. Mindezek hatékonyabb lebonyolítása céljából 2015-ben az ÉrMe egyik alapítóként létrehozta a KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítványt. (Közreműködő: ÉrMe Alapítvány)

 

MANAGEMENT BY JESUS
A Kiss Ulrich jezsuita szerzetes által indított Management by Jesus (MbJ) vezetőképző szemináriumok végigkísérik az ÉrMe Hálózat történetét: a tagok jelentős része elvégezte a képzést, többen ennek szervezésébe, továbbgondolásába is bekapcsolódtak. Az MbJ tíz éves működése alkalmából tartott startup-konferencia megszervezését is az ÉrMe vállalta. (Közreműködők: az ÉrMe Hálózat összes szerveződése)

 

SCHOLARSHIP PROGRAM
Katolikus diákok másoddiplomás képzési költségeinek támogatása nemzetközi program keretében. (Közreműködő: ÉrMe Alapítvány)

 

NEMZETKÖZI JELENLÉT

Az UNIAPAC katolikus vállalatvezetők nemzetközi nonprofit szervezete, mely 25 országban van jelen és mintegy 20 további országgal áll kapcsolatban, székhelye Brüsszelben található. 2016-tól az UNIAPAC kelet-közép-európai alelnöke Tóth József, az ÉrMe Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az ÉrMe Hálózat 2015-től kétoldalú együttműködést indított a német BKU-val (Bund Katolischer Unternehmer, azaz Katolikus Vállalkozók Szövetsége). (Közreműködő: ÉrMe Alapítvány)

 

BAKANCSLISTA PROGRAM
Az ország számos középiskolájába eljutott az a program, melynek keretében az ÉrMe Hálózathoz tartozó vállalkozók tartottak előadásokat. A cél az, hogy az adott korosztály számára életközeli módon mutassa be a vállalkozást, a vállalkozói létet, mint lehetséges életpályát és életformát. (Közreműködők: ÉrTe Nonprofit Kft., ÉrMe Budapest Klub)

 

KÖNYVEK MEGJELENTETÉSE
Az ÉrMe több könyv megjelentetését támogatta, melyek értékrendjével összhangban vannak, például: Kapitalizmus és kereszténység (2004), Luigino Bruni-Stefano Zamagni: Civil gazdaság (2014), Joachim Jauer: Urbi et Gorbi (2014), Az üzleti vezető hivatása (2014), Az igaz/i/ élet felé (2014), Dr. Baritz Sarolta Laura: Háromdimenziós gazdaság – Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában (2016). (Közreműködők: ÉrMe Alapítvány, ÉrMe Páty Klub)

 

EGYHÁZI ÉPÍTÉSI-FELÚJÍTÁSI PROJEKTEK
Az ÉrMe-tagok személyes elkötelezettségeihez is kapcsolódva számos helyi egyházi építkezés támogatásához járult hozzá a hálózat. Ilyen például a pátyi Boldog II. János Pál templom építése, a Somogydöröcskén és környékén működő SJP szerzetesközösség építkezései, a felsőgödi plébánia Rumi Tamás Közösségi Háza, a nemesvámosi templom építése, a zirci ciszterci apátsági templom toronyórája. (Közreműködők: ÉrMe Páty Klub, ÉrMe Budapest Klub, ÉrMe Bakony Klub)

 

 

 

BGA

Segélyakciónk 

Nyitólap
Gyűjtés az ukrajnai menekültek megsegítésére - a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Kárpátalján végzett munkáját támogatja az ÉrMe Hálózat.

Tovább»

Könyvtár 

Ajánlott olvasmányok keresztény vállalkozóknak, cégvezetőknek

Nyitólap

Van, ami még hiányzik a listából? Várjuk olvasóink javaslatait.

Tovább»

ÉrMe Hálózat
ÉrMe Alapítvány
ÉrTe Nonprofit Kft.
Érme Budapest Klub
ÉrMe Páty Klub
ÉrMe Junior Klub
ÉrMe Bakony Klub
ÉrMe Kaposvár Klub
ÉrMe Benedictus Klub
ÉrMe Vác Klub
ÉrMe Építőipari Kerekasztal
Alapinformációk
Rólunk
Bemutatkozó-kiadványunk
ÉrMe-kapcsolat
Honlap-impresszum
Statútum
Statute in English
ÉrMe Brochure
Társadalmi szerepvállalás
Ügyek és projektek
Az üzleti vezető hivatása
Szövetségeseink
ÉrMe-könyvtár
  ©2012 ÉrMe Alapítvány  |  Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Adatvédelem