Bejelentkezés
English
ÉrMeHáló
||
Főoldal | Hírek

Lábjegyzetből gazdaságtörténeti sarokkővé válhat a civil gazdaság koncepciója

2017. 02. 26.

Meglepően nagy érdeklődés mellett tartották meg a Genovesi-könyv bemutatóját.

 

Öt gyermek mellett otthon maradni és feladni a szakmai előrelépés lehetőségét nem tűnik gazdaságilag racionális döntésnek, ugyanakkor a gyerekek a családban tesznek szert olyan fontos képességekre, mint például az alkalmazkodás, a felelősségvállalás, a kreativitás, ami később a munkasikereikhez is hozzájárul. Azaz mégiscsak értelmes lehet a család melletti döntés akár gazdasági szempontból is – mindezt Lévai Anikó (Orbán Viktor miniszterelnök felesége) jószolgálati nagykövetként mondta el egy könyvbemutató megnyitó beszédében.

 

Lábjegyzetből gazdaságtörténeti sarokkővé válhat a civil gazdaság koncepciója

 

A Magyar Tudományos Akadémia nagytermében meglepően nagy érdeklődés mellett bemutatott új kötet – Antonio Genovesi Értekezések a kereskedelemről és a polgári gazdaságról című, 18. századi művének magyar nyelvű kiadása – az emberközpontú gazdaság paradigmája szempontjából igen nagy jelentőségű mű; erre az emberközpontú szemléletre utalt Lévai Anikó is az előbb idézett példával. Az Ökumenikus Szeretetszolgálat önkénteseként megemlítette azt is, hogy az önkéntességet „az ország alternatív GDP-jeként" érdemes számításba venni, valamint hangsúlyozta: az országban működő keresztény üzleti hálózatok, valamint a Sapientia Főiskolán folyó hasonló szemléletű képzés reményt adnak arra, hogy az embert a középpontba állító elmélet és gyakorlat teret fog nyerni napjainkban.

 

Lábjegyzetből gazdaságtörténeti sarokkővé válhat a civil gazdaság koncepciója

 

Dr. Baritz Laura domonkos nővér, közgazdász – a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzés, valamint a KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány kezdeményezője – maga is rendkívül biztatónak nevezte, hogy a könyvbemutatóra közel háromszáz érdeklődő jött el. Mint mondta, ez arra utal, hogy napjainkban is van fogékonyság arra a szemléletre, amit Antonio Genovesi és több kortársa képviselt három évszázaddal ezelőtt. Bár a gazdaságtörténeti könyvek többségében csak néhány bekezdést vagy lábjegyzetet szánnak Genovesiék munkásságára, és az adott korszakban Adam Smith egyik fő művét, A nemzetek gazdagsága című írását tekintik meghatározónak, valójában mind a mai napig van igény olyan integrált gazdasági személetre, amely erényetikai alapokon áll, és az embert helyezi a középpontba. Ennek alapjai már Arisztotelésznél és Aquinói Szent Tamásnál is megtalálhatók, Genovesi pedig sarokkőnek tekinthető. Napjainkban többek között Stefano Zamagni képviseli ezt az iskolát, aki a Civil gazdaság című (magyarul is olvasható) könyv társszerzője, és maga is jelen volt a könyvbemutatón.

 

Lábjegyzetből gazdaságtörténeti sarokkővé válhat a civil gazdaság koncepciója

 

Zamagni professzor – aki egyébként Ferenc pápa tanácsadójaként is dolgozik, a gazdasági témákat érintő enciklikákban közre is működött – rövid előadásában szintén Genovesi jelentőségét hangsúlyozta. Hangsúlyozta, hogy Nápoly városában – mely akkor virágkorát élő, igen gazdag település volt – Genovesi papként és tanárként dolgozott a város egyetemén, és itt a világ első közgazdaság-tudományi tanszékét alapította meg; tulajdonképpen oktatási célokra szolgált, „egyetemi jegyzetként" látott napvilágot a most (főbb részleteiben) magyarul is olvasható mű.


Stefano Zamagni rámutatott: Smith és Genovesi esetében nem beszélhetünk antagonisztikus ellentétről, valójában mindkettőjüknél megjelenik az emberek együttműködésének hangsúlyozása, és mindketten támogatják a piaci működést (ellentétben a később szintén rendkívül befolyásossá vált marxista felfogással).


Adam Smith valójában csak egy helyen és nem különösebben hangsúlyosan említi a nevezetes „láthatatlan kéz" gondolatot, ugyanakkor kétségtelen, hogy követői számára ez központi gondolattá vált, és a gazdaságot elsősorban a versengés, az „ember embernek farkasa" világaként írták le. Ezzel szemben Genovesi azt mondja, hogy „az ember az embernek természeténél fogva a barátja", továbbá azt hangsúlyozza, hogy a gazdaság nem lehet független a közügyektől és az etikától.


Az Adam Smith-követők felfogásából az következik: a gazdaság szereplői akkor teszik jól a dolgukat, ha a profitra törekszenek, mivel ezzel végső soron a társadalom közös javát szolgálják. Csakhogy – mondta Zamagni professzor – ez az „összesített jót" jelenti, amit úgy is lehet növelni, hogy a veszteséget okozó, improduktív szereplőket kiiktatjuk a rendszerből. Ugyanakkor a Genovesi-féle felfogásból az következik, hogy a cél a közjó, azaz minden ember számít, és a vesztesekről is gondoskodnunk kell. (Erre utal egyébként Ferenc pápa is, amikor arról beszél, hogy a kiselejtezés kultúrája helyett a gondoskodás kultúráját kell követnünk.)


Ez a felfogás ma újra rendkívül aktuális – jegyezte meg Stefano Zamagni –, hiszen a globalizációra és az erőltetett növekedésre alapuló gazdasági rendszer működési gondjai egyre nyilvánvalóbbak; különösen az egyenlőtlenségek növekedése és a foglalkoztatási problémák adnak okot aggodalomra. Így óhatatlanul előtérbe kerül a civil gazdaság koncepciója, melyben a munka alapvető emberi szükségletnek számít.

 

Lábjegyzetből gazdaságtörténeti sarokkővé válhat a civil gazdaság koncepciója


A könyvbemutatón beszélt még többek között Paul Dembinski, a Freiburgi Egyetem közgazdászprofesszora is. Azt mondta, ma az úgynevezett tranzakciós folyamatok rabjai vagyunk, melyek a hatékonyság és hasznosság elvét követik, nincs jövőjük. Ezzel szemben a kapcsolatok az időben valósulnak meg, tehát van múltjuk és jövőjük, és nem a kiegyenlítődés a lényegük, hanem a személyesség és a bizalom. Ami a hatékonyságot illeti, erőforrásaink végére értünk, a kapcsolatok építése a jövő kulcsa – vélekedett a pénzügyi szakember.

 

B. G.

 

(Fotók: Dabóczi Gergely)

 

 

BGA

Segélyakciónk 

Nyitólap
Gyűjtés az ukrajnai menekültek megsegítésére - a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Kárpátalján végzett munkáját támogatja az ÉrMe Hálózat.

Tovább»

Könyvtár 

Ajánlott olvasmányok keresztény vállalkozóknak, cégvezetőknek

Nyitólap

Van, ami még hiányzik a listából? Várjuk olvasóink javaslatait.

Tovább»

ÉrMe Hálózat
ÉrMe Alapítvány
ÉrTe Nonprofit Kft.
Érme Budapest Klub
ÉrMe Páty Klub
ÉrMe Junior Klub
ÉrMe Bakony Klub
ÉrMe Kaposvár Klub
ÉrMe Benedictus Klub
ÉrMe Vác Klub
ÉrMe Építőipari Kerekasztal
Alapinformációk
Rólunk
Bemutatkozó-kiadványunk
ÉrMe-kapcsolat
Honlap-impresszum
Statútum
Statute in English
ÉrMe Brochure
Társadalmi szerepvállalás
Ügyek és projektek
Az üzleti vezető hivatása
Szövetségeseink
ÉrMe-könyvtár
  ©2012 ÉrMe Alapítvány  |  Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Adatvédelem